Fizika

Dobrodošli na moj blog

07.06.2009.

Vježbe

Fizika je čudna,ali stvarno čudna nauka..Šta sve mogu uraditi ljudski umovi.Ljepota koja proizilazi iz fizike ,iz fasinantnih radova,prenosi se do nas,malih ljudi koji tu ljepotu možemo izraziti samo pričom,nekim esejem kao što je npr ovaj.Svaki ponedjeljak isti prva dva časa fizika,zanimljivo nam počinje juro ponedjeljka.Časovi fizike su postali zanimljiviji od kada su "uskočile" vježbe i eksperimenti u ovaj naš nimalo skroman nastavni plan i program.Na početku smo se gubili,gubili i samo gubili,ali zato naš vrlo dosjetljiv i maštovit razrednik nas je po kratkom postupku vratio u relnost,nećemo reči kako.

Prva vježba je bila zanimljiva,ODREĐIVANJE ŽIŽNE DALJINE.Naućili smo da postoje dva metoda određivanja iste:direktni i Besselov metod.Naučili smo da važi zakon beskonačnosti i da se slika stvara u žiži.Ajlu ,moju prijateljicu koja je sa mnom radila ove vježbe,je ova vježba fascinirala

Druga vježbva je bila određivanje brzine ubrzanja Zemljine teže posmatranjem pada kapljice vode.Ova vježba je zahtijevala preciznost baš zbog pomenute kapljice.Učenici koji su prije nas radili ovu vježbu su nam pomogli.Naučili smo da se metode mjerenja ubrzanja Zemljine teže dijele na statične i dinamične.

U trećoj vježbi smo provjeravali zakon mehaničke energije pomoću klatna,ova vježba me pomalo zamorila,razlog ne znam tako da ću pdmah preći na opis sljedeće vježbe.

Vježba br 4. je bila određivanje ubrzanja Zemljine teže pomoću matematičkog klatna.Za ovu vježbu smo koristili prije svega matematičko klatno,milimetarsko mjerilo,štopericu.

Peta vježba mi se jako dopala ODREĐIVANJE BRZINE ZVUKA POMOĆU CILINDRIČNOG REZONATORA,Jasmin Kučević nam je bio od velike pomoći prilkom rada ove vježbe,zanimljiva vježba..

U sedmoj vježbi smo određivali specifični toplotni kapacitet kalorimetra.Koristili smo kalorimetar sa termometrom i mješalicom,vagu i tegove...A osma vježba je bila određivanje debljine stijenke staklene cjevčice,od pribora smo koristili pomičnu mjerku s nonijem,komad staklene cjevčice.Naučeno je da mjerenja mogu biti apsolutna i relativna...Nabitnije je da smo se pomakli sa mrtve tačke na kojoj smo se više i bili uspavali,naućili smo šta je timski rad i koliko je bitan...

Ima ona:"Svi naučni umovi su umrli,umro Ajnštajn,umro Njutn,a ni ja se ne osjećam baš dobro"-

04.02.2009.

ZVUK

 

Zvuk nastaje pri sudaru dva ili više predmeta koji pritom emituju energetski talas, a on, opet, izaziva promjene pritiska vazduha koji te predmete okružuje. Te promjene pritiska primaju naše bubne opne, a mozak ih pretvara u zvuk. Zvučni talasi se prostiru u svim pravcima od mjesta nastanka, slično talasima koji nastaju kada se kamen baci u vodu.

Kada se zvuk snima pomoću mikrofona, uslijed promjena vazdušnog pritiska membrana mikrofona se pomjera na sličan način kao i naše bubne opne. Ovi sićušni pokreti se zatim pretvaraju u promjene električnog napona. Što je najbitnije, sve zvučne kartice proizvode zvuk na ovaj način, samo obrnutim redoslijedom. One stvaraju, to jest reprodukuju zvučne talase. Promjene napona se tada povećavaju, što izaziva vibriranje zvučnika. Ove vibracije dovode do promjena vazdušnog pritiska, koje se dalje pretvaraju u zvuk. On nije dio elektromagnetnog spektra.

Ljudski mozak je veoma dobar procesor koji, kada je zvuk u pitanju, može prilično dobro da odredi njegov položaj i stanje pomoću samo dva uha i mogućnosti da okrećemo glavu i tijelo. Izvor zvuka može da bude motor automobila, usta, muzički instrument, zalupljena vrata, ili čak čaša koja se lomi prilikom udara o vrata. Sam izvor emituje zvuk na mnoštvo različitih načina - najveći broj zvukova koji se proizvode u ustima prostiru se direktno od njih, dok motor emituje zvuk u skoro svim pravcima. Kada se zvuk jednom emituje, na scenu stupa okruženje. Prostor između izvora zvuka i slušaoca u mnogome utiče na zvuk, što zna svako ko je pokušao da se dovikuje po vjetrovitom vremenu, ili da sluša nešto ispod vode. Stoga je ono što čujemo mješavina direktnog i odbijenog zvuka. Odbijeni zvuk može da dođe do naših ušiju pošto se odbije o zid ili neki drugi predmet, a materijal od koga su ove prepreke napravljene apsorbuje određene frekvencije, samim tim umanjujući ukupnu jačinu zvuka. Ovo "odbijanje prvog reda" ne samo da zvuči drugačije od direktnog izvora, već i dopire do slušaoca nešto kasnije od njega. Odbijanja drugog reda i nadalje nastavljaju ovaj efekat. Kvalitet i kašnjenje odbijenog zvuka otkrivaju mnogo toga o okruženju i njegovoj veličini.

Većina ljudi može precizno da utvrdi odakle dolaze odbijanja prvog reda, a neki čak mogu da odrede i odbijanja drugog reda. Međutim, kako sve više odbijanja dopire do uha, mozak ima tendenciju da ih kombinuje u eho efekat konačne refleksije poznat kao reverberacija. Pravilno korištenje reverberacije je prvi korak ka simulaciji različitih okruženja.

01.01.2009.

:):):):):):)

SRETNA NOVA GODINA.......:):):):):):)

14.12.2008.

TALASNO KRETANJE..

Prenošenje osciliranja kroz elastičnu sredinu naziva se talasno kretanje..

Česticu od koje se oscilacije prenose na ostale čestice,zovemo izvor talasa.Prema tome,da bi postojao talas,mora postojati izvor talasa i elastična sredina kroz koju se talas prostire.Treba razlikovati brzinu prostiranja talasa od brzine oscilovanja djelića sredine.Talas se prostire brzinom koja zavisi od sredine kroz koju se prostire talas.Najveća je kroz čvrsta tijela,a najmanja kroz gasove.

Ako djelići osciliraju u pravcu širenja talasa,onda se takav talas zove longitudinalni  ,a ako djelići osciliraju normalno an pravac širenja talasa,ona je to transverzalni talas.

Rastojanje između dva najbliža djelića u istoj fazi osciliranja je talasna dužina.....

Za vrijeme od jednog perioda T,talas pređe put od jedne talasne dužine...

Talasna dužina i frekvencija talasa obrnuto su proporcionalni.

Talasima se prenosi energija,tj.osciliranje se prenosi od čestice do čestice... 

30.11.2008.

UVOD-HARMONIJSKE OSCILACIJE...

Pojave kao što su obilazak Zemlje oko Sunca, noć i dan, kretanje klatna časovnika, plima i oseka mogu se nazvati zajedničkim imenom - periodične pojave. Vreme nakon kog se pojava ponavlja zove se period. 


Periodicne pojave su one koje se ponavljaju nakon odredenog vremena

Jedno od najprostijih periodičnih kretanja je harmonijsko oscilovanje.  Pojava harmonijskog oscilatornog kretanja se razmatra na primjeru oscilovanja tiela okačenog o oprugu.

Vaš brauzer ne podržava javu

Kada je opruga deformisana (istegnuta ili sabijena) na  tielo djeluje povratna sila, koja je usmjerena prema ravnotežnom položaju (označen horizontalnom linijom). 

 

Oscilacije su harmonijske ako je povratna sila, srazmjerna udaljenju tjela od ravnotežnog položaja:

Konstanta k je koeficijent proporcionalnosti, F je povratna sila a x udaljenje od ravnotežnog položaja (elongacija). Znak minus potiče od suprotnog usmerenja povratne sile i elongacije.

 

U toku oscilovanja tjelo ima brzinu jednaku nuli u krajnjim položajima-kada je opruga maksimalno istegnuta ili maksimalno sabijena. Tada je sva energija sistema skoncentrisana u opruzi, a kinetička energija tjela jednaka nuli.

 

Prelaženje potencijalne energije opruge u kinetičku energiju tjela, i obrnuto, odvijalo bi se beskonačno dugo, da nema gubitaka energije. Oscilovanje kod kojeg nema gubitaka energije zove se neprigušeno. Realna oscilovanja su prigušena. 

 

Broj oscilacija u jedinici vremena sa zove frekvencija - n, a vrijeme trajanja jedne oscilacije zove se period - T. Frekvencija i period povezani su na sledeći način:

  Za harmonijsko oscilovanje, nezavisno od vrste oscilatora važi i slijedeća jednačina:

 

gde je m - masa tela koje osciluje.

25.11.2008.

25.novembar -ne idemo u školu....heheh( Dan državnosti)

Ovaj dan  slave samo učenici....heheh..(malo se šalim)....,nek je sretan svima.....!!!

 

17.11.2008.

PISMENA IZ FIZIKE.....

Bila je jako uspješna,s obzirom da imamo ispada.....

Zadovoljni smo......:)

06.11.2008.

ENERGIJA

Energija

 

Energija je sposobnost sustava za vršenje rada, a isto se tako može reći da su rad i energija ekvivalentni pojmovi, iako opseg i sadržaj tih dviju riječi nije posve identičan. U biti, promjena energije jednaka je izvršenom radu pa se stoga i izražavaju istom mjernom jedinicom - džul [J] u čast engleskog fizičara Jamesa Prescotta Joulea. Vršenje rada se može manifestirati na mnogo načina: kao promjena položaja, brzine, temperature itd.

U svemiru ne postoje tijela i sustavi koji ne posjeduju energiju. Energiju se ne može uništiti, ona prelazi iz jednog oblika u drugi, s jednog tijela na drugo i uvijek u skladu sa zakonom očuvanja energije. Postoje mnogi oblici energije koji opet imaju svoje podskupine koje dolaze do izražaja kod proučavanja različitih znanstvenih problema:

Izračunavanje energije je jedan od bitnijih zadataka u tehnici, s obzirom da nam to daje informaciju o mogućem radu koji se može dobiti, a znanja o procesima i načinima pretvaranja raznih oblika energije u mehnički rad su kamen temeljac tehnološkog napretka i ljudske civilizacije.

U fizici elementarnih čestica se upotrebljava manja i mnogo prikladnija jedinica za energiju - elektronvolt [eV], koji iznosi 1.602176462×10-19 J. 1 elektronvolt je definiran kao ona energija koju ima čestica električnog naboja kad je iz stanja mirovanja ubrza napon od 1 V.

06.11.2008.

Kinematika rotacije....

Kako se definira rotacija krutog tijela oko nepomične osi?

 

     Tijelo kojemu za vrijeme gibanja dvije točke miruju može se gibati jednino rotacijski. Ove dvije točke ne moraju biti dio tijela nego mogu na posredan način biti vezane uz tijelo. U svakom slučaju ako ove dvije točke miruju tada i sve točke na pravcu kojeg definiraju točke također miruju. Taj se pravac tada naziva os rotacije.

 

     Sve ostale točke tijela u gibanju opisuju kružne putanje s središtem sa središtem na osi rotacije. Očito je da su sve ovo koncentrične kružnice koje leže u istoj ili paralelnim ravninama kojima je normala os rotacije.

 

     Mnogi se dijelovi mehanizama i strojeva gibaju na opisani način: rotori motora, ručice mehanizama, zupčanici, remenice, bubnjevi i slično. Ovo je jedno od najčešćih gibanja u tehnici.

 

     Prema definiciji gibanja os rotacije ne mora obvezno prolaziti kroz tijelo, a da se pri tom ipak radi o rotacijskom gibanju. Može se zamisliti jedna lopatica neke turbine. Ovdje će lopatica rotirati oko osi rotacije z ako joj dvije točke A i B stvarno ili zamišljeno vezano uz lopaticu miruju. Sve točke lopatice imaju kružne putanje s centrom u osi rotacije z.

 

Na donjoj se slici vidi nekoliko uzastopnih položaja turbinske lopatice gdje se vidi kako točke 1 i 2 lopatice putuju po kružnoj putanji.

08.10.2008.

TRECA I CETVRTA KOSMICKA BRZINA

Treća kosmička brzina je minimalna brzina koju je potrebno dati objektu da bi napustio sunčev sistem i otišao u međuzvjezdano prostranstvo. U najpovoljnijem slučaju polijetanja sa Zemlje, brzina je samo 16.6 Km/s, a u najnepovoljnijem slučaju do 72.8 Km/s.

Vektor brzine za povoljan slučaj treba biti usmjeren kao i vektor brzine planete Zemlje. Orbita takvog objekta će onda biti parabola, sa brzinom u beskonačnosti jednakom nuli.

 

Četvrta kosmička brzina je minimalna brzina koju je potrebno dati objektu da bi napustio galaksiju Mliječni Put.

Četvrta kosmička brzina nije jednaka za sve tačke u galaksiji i zavisi od daljine do centra mase galaksije (Strijelac A u našoj galaksiji). Procjene četvrte kosmičke brzine u području našeg sunca se kreću oko 550 Km/s. Za poređenje, brzina našeg sunca oko centra galaksije iznosi oko 220 Km/s.


Stariji postovi

<< 06/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
12396

Powered by Blogger.ba